loader
Budakalászi Bölcsőde kisgyermeknevelő munkakörbe keres kollégát

Budakalászi Bölcsőde kisgyermeknevelő munkakörbe keres kollégát

Pályázati feltételek között az alábbiak szerepelnek: Emelt szintű szakképesítés, kisgyermek gondozó nevelő, szakgondozó, csecsemő és gyermekgondozó. Cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, nem áll fenn vele szemben a gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, illetve nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermek átmeneti nevelésbe vétele miatt, illetve a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg.

A pályázat részeként benyújtandó iratokként a következőket várják az elbírálók: szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör legkorábban 2015. október 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje 2015. augusztus 10.

A pályázók benyújthatják kérelmüket postai úton, a pályázatnak a Budakalászi Bölcsőde címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Mályva utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: 10/2015., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

Ezen kívül van lehetőség beadni a pályázatot elektronikus úton is, Krompholczné Hideg Marietta részére a malyva.bolcsode@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje 2015. augusztus 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Andrea bölcsődevezető helyettes nyújt, a 06-70/3872587-es telefonszámon.

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok