loader
Bölcsődei beiratkozás

Bölcsődei beiratkozás

Budakalász Város Önkormányzata a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátására két intézményt tart fenn. A Budai út 10. szám alatt lévő bölcsőde 30, míg a Mályva utca 1/b szám alatt lévő bölcsőde 48 kisgyermeknek nyújt férőhelyet.

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35.§ szerint „A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.” A helyi adottságok és hatályos jogszabályok figyelembe vételével bölcsődéink egy éves kortól fogadnak kisgyermekeket.

A bölcsődei felvétel rendjét a hatályos jogszabályok mellett az önkormányzat 26/2016. (XII.16.) rendelete szabályozza. A felvételi lehetőségekről, a szabad férőhely kapacitásról, a felvétel rendjéről és a bölcsődei nevelés jogszabályi hátteréről felvilágosítást kaphatnak a Kós Károly Művelődési ház emeleti Dísztermében 2017. április 25-én kedden 18 órakor kezdődő tájékoztató szülői értekezleten, amelyre tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket.

Ezt követően a 2017/2018. nevelési évre 2017. május 2-5. napokon 8-17 óra között lehet jelentkezni, beiratkozni. A bölcsődei férőhelyekre jelentkezni a bölcsődevezetőnél, kitöltött jelentkezési lappal és annak kötelező mellékleteivel lehet. A felvételi kérelmet a bölcsődevezető bírálja el, a felvételről a jogosultság alapján dönt.

A bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • kitöltött jelentkezési lap,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a szülő és gyermek lakcímkártyája,
  • a gyermek TAJ kártyája.

További információ és a jelentkezési lap letölthető a www.budakalasz.hu web oldalon az intézmények/bölcsődék menüpontban.

Forrás: budakalasz.hu 

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok