loader
Elindult a jelentkezés a Bursa Hungarica ösztöndíjára

Elindult a jelentkezés a Bursa Hungarica ösztöndíjára

F E L H Í V Á S – Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghirdette a 2017. évre a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, amelynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Minisztérium által meghirdetett ösztöndíjrendszerhez, meghirdeti a pályázatot a budakalászi hallgatók számára.

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: www.emet.gov.hu

Csak a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. pályázati kiírásai és a pályázati űrlapok az alábbi linkeken érhetőek el:

További információ a www.emet.gov.hu  internetes oldalon.

Kommentek

Legutóbbi hírek

Friss videók, hanganyagok