Az eskü egy életre kötelez

Az eskü egy életre kötelez

Összesen 153 honvéd tiszt- és altisztjelölt tett ünnepélyes esküt október 27-én, pénteken, Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián.

Az ünnepségen Szabó István vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnök koordinációs helyettese a felsorakozott katonák előtt azt mondta: a most esküt tevők kemény munkával bebizonyították, hogy felkészültek feladataik elvégzésére. Ugyanakkor speciális helyzetben vannak, hiszen a kiképzés lezárultával a katonai oktatási intézményekben kezdik meg tanulmányaikat. A két és fél hónapos kiképzés során szembesültek a katonai elvárásokkal, követelményekkel és a kihívásokkal. „Megtapasztalhatták azt is, hogy ez a hivatás egy csapatmunka, a szó szoros értelmében szolgálni kell azt a csapatot, azt a katonai közösséget, amelyben önök bármilyen beosztást ellátnak” – hangsúlyozta, hozzátéve: az esküt tevők olyan tisztekké és altisztekké kell, hogy váljanak tanulmányaik befejeztével, akikre később parancsnokaik támaszkodhatnak, segítik a bajtársaikat, és akik gondoskodóan, odafigyelve vezetik beosztottaikat. 

A vezérőrnagy szavai szerint nagyon nehéz a fenti elvárásnak megfelelni, ehhez sok tanulás és munka szükséges. Rámutatott, hogy a katonák esküjükben megfogadták, elkötelezetten, fegyelemmel és engedelmesen szolgálnak. Mint a jövő katonai vezetőin, rajtuk múlik majd, hogy a Magyar Honvédség merre fejlődik, és mennyire lesz képes feladatainak ellátására. „Én azt kérem önöktől és egyben el is várom, legyenek feladataik akár belföldön, akár külföldön, elkötelezetten, fegyelmezetten, esküjükhöz híven szolgálják a Magyar Honvédséget és hazájukat, Magyarországot. Öregbítsék a Magyar Honvédség hírnevét és mindig azon legyenek, hogy az egyenruhát becsülettel és tisztességgel viseljék” – fogalmazott Szabó István vezérőrnagy. 

Az eskü szövegét társai előtt mondó Csernák Martin Dániel honvéd tisztjelölt a honvedelem.hu érdeklődésére elmondta: elsősorban a családja és a sport miatt lépett katonai pályára. A debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban végzett, és az ott eltöltött négy év meggyőzte arról, hogy jól választott. Az érettségi után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar logisztika szakirányán folytatja tanulmányait. Hangsúlyozta: elsősorban az motiválta a pályaválasztás során, majd pedig a kiképzés alatt, hogy a honvédség komolyan kiveszi a részét az itthoni és a határokon túli feladatokból. „A Magyar Honvédség egyre jobban fejlődik, bővülnek az eszközök, illetve a haderőreform keretein belül egyre több tiszt- és altisztjelölt lesz. A honvédeskü, amit a mai nap folyamán tettek a honvéd tiszt- és altisztjelöltek, egy életre szól, és úgy gondolom, hogy ez motiváló, és elhivatottnak kell lenni ahhoz, hogy ezt megfelelően lehessen csinálni” – mondta. 

A rendezvényen elhangzott, hogy az elmúlt években kimagasló szakmai kapcsolat alakult ki a 2013. szeptember 1-jével megalapított debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, az MH Altiszti Akadémia és az MH Ludovika Zászlóalj között. Ezért - hagyományteremtő céllal - Berkecz Gábor, a honvéd középiskola igazgatója emléklapot adott át az intézményben végzett tiszt- és altisztjelölteknek. 

(forrás: honvedelem.hu)