Felhívás üzemképtelen járművek elszállítására

Felhívás üzemképtelen járművek elszállítására

A Szentendrei Közterület-felügyelet 2017. október 24-ével megkezdi a közterületen hagyott üzemképtelen (műszaki érvényességi ideje lejárt, forgalomból kivont, roncs, rendszám nélküli, stb.) gépjárművek elszállítását.

Kérik, aki ilyen gépjárművet tárol közterületen, legkésőbb 2017. október 23-ig szállítsa el. Aki ezen kérésnek nem tesz eleget, úgy a rendelkezésre álló adatok alapján hatósági eljárást kezdeményez a Közterület-felügyelet és 2017. október 23. után elszállíttatja a gépjármű tulajdonosának költségére az engedély nélkül tárolt üzemképtelen gépjárművet a közterületről.


Az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező gépjárművel elszállítására vonatkozó jogszabály értelmében amennyiben az üzemben tartó vagy a tulajdonos a járművet nem szállítja el a közterületről a Közterület-felügyelet a járművet – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja. A jármű elszállításának költsége 17.250 Ft, a jármű tárolásának és őrzésének költsége naponta 1.200 Ft (a költségek általános forgalmi adót nem tartalmaznak) valamint az ilyen gépjárművek engedély nélkül közterületen történő tárolása miatt közterület-használati pótdíjat lehet kiszabni.